День: 27.04.2023

Здобувачі вищої освіти кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА взяли участь у виховній годині, яку провела доцент кафедри Ус Юлія Володимирівна за темою “Гуманітарна освіта та виховання: адаптація в умовах воєнного стану”. Було підкреслено важливість формування національної інтелігенції, збагачення духовного та інтелектуального генофонду нації, що передбачає гармонійно розвинену особистість, фундаментальними характеристиками якої є духовність, культурна самоідентифікація, соціальна і професійна компетентність. Дякуємо за цікаву та актуальну доповідь!

Освітньо-наукова програма “Підприємництво та торгівля” спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” для підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти