Анотації вибіркових дисциплін

Назва

НПП

HR-бренд компанії Чорна Тетяна Олександрівна
Аудит  оподаткування Польова Тетяна Володимирівна
Бренд-менеджмент Андрющенко Олена Борисівна
Бюджетний менеджмент Черняєва Анна Олександрівна
Економічна безпека Черняєва Анна Олександрівна
Експертний консалтинг Черняєва Анна Олександрівна
Електронна торгівля Пак Аліна Володимирівна
Звітність підприємства Порсюрова Ірина Петрівна
Інтернет-торгівля Чуйко Марина Миколаївна
Інформаційні системи управління малим бізнесом Чуйко Марина Миколаївна
Митна безпека Чорна Тетяна Олександрівна
Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства Черняєва Анна Олександрівна
Облік зовнішньоекономічної діяльності Порсюрова Ірина Петрівна
Організація торгівлі Пак Аліна Володимирівна
Поведінка споживача Андрющенко Олена Борисівна
Публічні закупівлі Порсюрова Ірина Петрівна
Самоменеджмент Черняєва Анна Олександрівна
Соціальна відповідальність бізнесу Гавриш Ольга Миколаївна
Соціально-комунікативні технології Чорна Тетяна Олександрівна
Торговельне підприємництво та біржова торгівля Чорна  Тетяна Олександрівна
Трейд-маркетинг Кононов Олександр Іванович
Управління  ресурсами Чорна Тетяна Олександрівна
Управління  ризиками Польова Тетяна Володимирівна
Управління безпечністю товарів Чорна  Тетяна Олександрівна
Управління інноваціями Андрющенко Олена Борисівна
Управління лояльністю споживачів Чорна  Тетяна Олександрівна
Цифрові бізнес-технології Кононов Олександр Іванович
Культура та етика підприємництва Євченко Вероніка Володимирівна
Інформаційні системи управління бізнесом  
Маркетингове стратегічне управління бізнесом  
Теорія ймовірностей та математична статистика Шепеленко Світлана Миколаївна