Наукова робота

     

15 травня 2024 р. кафедра маркетингу та торговельного підприємництва УІПА в рамках LVII Всеукраїнської науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців та аспірантів «ОСВІТА ТА НАУКА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ» провела засідання секції «Маркетинг та торговельне підприємництво». Головуюча Чобіток В.І., д.е.н., проф., зав. кафедрою.  
З доповідями виступили здобувачі вищої освіти: Брусєнцева Катя, Костюк Надія, Пополітов Дмитро, Стрілець Максим, Максименко Софія, Швець Дар’я, а також аспіранти Клименко В’ячеслав, Качур Олександра, Морозова Ольга. Стекхолдери: Веркуш Дмитро, Літвінчик Сергій, Годунов Сергій.
Були розглянуті цікаві та актуальні теми, пов’язані з інноваційно-трансформаційним розвитком підприємств, впровадженням штучного інтелекту, розробкою маркетингової стратегії та управління брендом в умовах цифровізації, інклюзивними бізнес-комінікаціями і іншими питаннями, розвитку підприємств та освіти для розбудови країни. Було заслухано та обговорено 17 цікавих та актуальних доповідей. Дякуємо усім, хто прийняв участь у конференції!

У лютому 2024 року за підтримки ректора Української інженерно-педагогічної академії, доктора педагогічних наук,

професора Коваленко Дениса Володимировича вийшла у світ колективна монографія «КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕНСИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ» (за редакцією доктора економічних наук, професора В. І. Чобіток).

Монографія орієнтована на широкий загал здобувачів освіти, вчених, викладачів, аспірантів, керівників підприємств, організацій, працівників маркетингових служб, яким цікава проблематика дослідження. Колективна монографія виконана в рамках теми науково-дослідної роботи “Вплив глобалізаційних викликів на розвиток вітчизняного підприємництва в умовах нестабільності” кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Української інженерно-педагогічної академії  (номер державної реєстрації  ДР 0124U00015).

Авторський колектив висловлює щиру подяку рецензентам: доктору економічних наук, доценту, завідувачу кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка» Колещуку Оресту Ярославовичу; доктору економічних наук, професору, директору науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України Хаустовій Вікторії Євгенівні; доктору економічних наук, професору, завідувачці кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії Прохоровій Вікторії Володимирівні.

Електронна версія колективної монографії розміщена на офіційному сайті УІПА (кафедра маркетингу та торговельного підприємництва) за посиланням: http://surl.li/ralhb   

 

13 листопада 2023 р. на кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відбулося тематичне засідання LVIII науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти академії «Освіта та технології для розвитку суспільства». Магістранти, студента та аспіранти взяли участь з актуальними, цікавими доповідями, які викликали жваву дискусію серед присутніх, молоді вчені отримали сертифікати за підписом головуючої секції д.е.н., проф. Чобіток В.І. Під час конференції було заслухано 19 виступів, кількість учасників заходу – 70 осіб. Мета заходу з представлення наукових доробок здобувачів вищої освіти, апробації наукових результатів, обміну досвідом з практиками була досягнута повною мірою!

Дякуємо всім  за плідну роботу на ниві науки, бажаємо молодим науковцям не зупинятися, а творити і впроваджувати розробки у реальний сектор економіки.