Червень 2023

На кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм «Торговельний менеджмент» підготовки фахівців другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», гарант ОПП – канд. екон. наук, доц. Євченко Вероніка Володимирівна. Було представлено та обговорено проєкт ОПП на 2023-2024 н.р.
Під час зустрічі заслухали розробників проєкту: завідувачку кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА, д.е.н., професора Чобіток В.І., представницю від студентства Величко В. А. студентку першого курсу магістратури, група МТ-22мг.
Виступили рецензенти освітніх програм з рекомендаціями та пропозиціями:
1) Щербина Світлана Леонідівна – директор ТЦ “МETRO”;
2) Пархоменко Олена Степанівна – к.е.н., доцент, заступник директора ННІ “Каразінська школа бізнесу”.
Рекомендації та пропозиції прийнято до уваги, освітньо-професійні програми погоджені та рекомендовані для підготовки здобувачів вищої освіти. Дякуємо гарантам та розробникам за організацію, стейкхолдерам – за рецензування та участь у обговоренні.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу гр. МТ-19 спеціальності 073 «Менеджмент» (освітня програма «Торговельний менеджмент») Максименко Надія та Максименко Софія кафедри маркетингу та торговельного підприємництва ННІ ППМтаОД Української інженерно-педагогічної академії прийняли активну участь у Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» та достойно представили нашу академію.

Змагання було організовано Державної науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти»  МОН України та проходило 22 червня 2023 р. на базі Одеського національного економічного університету.

Максименко Надія виступила з доповіддю на тему: «Стратегія забезпечення розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки», під керівництвом в.о. завідувача кафедри маркетингу та торговельного підприємництва, д.е.н., професора Чобіток Вікторії Іванівни та отримала диплом ІІ ступеня;

Максименко Софія виступила з доповіддю на тему: «Шляхи вдосконалення системи управління трудовими ресурсами підприємства», під керівництвом доцента кафедри маркетингу та торговельного підприємництва, к.е.н., доцента Буднік Марини Миколаївни та отримала диплом ІІІ ступеня.

Дякуємо організаторам та учасникам змагання! Вітаємо здобувачів та їх наукових керівників, бажаємо подальших наукових успіхів! 

Доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Польова Тетяна Володимирівна відвідала вебінар Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів» за темою «До чого готуватися бухгалтеру з 1 липня 2023 року: реалії і перспективи». Успішна робота у сфері бухгалтерії та аудиту незмінно пов’язана зі змінами та вдосконаленнями в законодавстві. З 1 серпня 2023 року набувають чинності нові правила та норми, які значно вплинуть на професійну діяльність бухгалтерів. Лекторка Тетяна Войтенко розглянула основні новини з ПДВ, єдиного податку, експортно-імпортних операцій, подачі податківцям проаудитованої фінансової звітності.

Возможно, это изображение 1 человек и текст «23 червня ба рада незалеж бухгалтерв TEPIB тааудиторв до чого готуватися бухгалтеру 3 1 липня 2023 року: реалё i перспективи. тетяна войтенко ресстраця безкоштовна, кi̇лъксть мисць обмежена.»