Червень 2023

Відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальностями 073«Менеджмент», 075″Маркетинг” та 076 «Підприємництво та торгівля». Під час захисту здобувачами своїх кваліфікаційних робіт було відмічено високий рівень підготовки здобувачів, нові ідеї щодо вирішення актуальних проблем, з якими стикаються підприємства.
Щиро вітаємо здобувачів з захистом кваліфікаційних робіт та отриманням освітнього ступеня «Бакалавр»!
Бажаємо Вам успіхів та розвитку в майбутній професії!

Викладачі кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА брали участь у  воркшоп «Як ChatGPT може асистувати під час створення навчальної програми або освітньої траєкторії» від Олександри ТиркаловоїPartnership with Universities Lead у Genesis. Розглянуто питання як ця технологія змінить підхід до організації освітнього процесу викладачами та ЗВО, як запобігати плагіату з боку студентів  та обмежувати застосування ChatGPT у навчальному процесі, під час виконання кейсів  здобувачами освіти. 

 

Відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Тематика досліджень була спрямована на вирішення актуальних обліково-аналітичних та фінансових завдань, а результати було представлено засобами Power Point. До захисту були залучені до керівництва здобувачами під час написання кваліфікаційних робіт досвідчені викладачі та було запрошено стейкхолдерів-фахівців, які безпосередньо працюють у сфері обліку та фінансів та їх підприємства є базою практики для написання кваліфікаційних робіт. Вітаємо здобувачів з успішним захистом та отриманням освітнього ступеня «Бакалавр»! Бажаємо успіхів та розвитку в професії!