20-21.06.2023 р.

Відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальностями 073«Менеджмент», 075″Маркетинг” та 076 «Підприємництво та торгівля». Під час захисту здобувачами своїх кваліфікаційних робіт було відмічено високий рівень підготовки здобувачів, нові ідеї щодо вирішення актуальних проблем, з якими стикаються підприємства.
Щиро вітаємо здобувачів з захистом кваліфікаційних робіт та отриманням освітнього ступеня «Бакалавр»!
Бажаємо Вам успіхів та розвитку в майбутній професії!