Відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Тематика досліджень була спрямована на вирішення актуальних обліково-аналітичних та фінансових завдань, а результати було представлено засобами Power Point. До захисту були залучені до керівництва здобувачами під час написання кваліфікаційних робіт досвідчені викладачі та було запрошено стейкхолдерів-фахівців, які безпосередньо працюють у сфері обліку та фінансів та їх підприємства є базою практики для написання кваліфікаційних робіт. Вітаємо здобувачів з успішним захистом та отриманням освітнього ступеня «Бакалавр»! Бажаємо успіхів та розвитку в професії!