Травень 2023

На кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм “Облік і оподаткування” та «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі» підготовки фахівців першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, гаранти ОПП відповідно – канд. екон. наук, доц. Польова Т.В.  та канд. екон. наук Порсюрова І.П. Було представлено та обговорено проєкти ОПП на 2023-2024 н.р. Виступили рецензенти освітніх програм з рекомендаціями та пропозиціями:

1) Бондаренко Вікторія Олександрівна, помічник головного бухгалтера у ТОВ «ЕКОЛІС ХАРКІВ»; Кузнецова Світлана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут;

2) Кащена Наталія Борисівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету; Гнєзділова Марина Олександрівна, головний бухгалтер Української інженерно-педагогічної академії.

Рекомендації та пропозиції прийнято до уваги, освітньо-професійні програми погоджені та рекомендовані для підготовки здобувачів вищої освіти. Дякуємо гарантам та розробникам за організацію, стейкхолдерам – за участь та обговорення.

Доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА Буднік Марина Миколаївна провела виховний захід для здобувачів освіти УІПА та гостей на тему «Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця». В ході зустрічі були висвітлені питання:
• місія та цінності організації;
• історія виникнення та розвитку у світі організації;
• сфера діяльності та праця добровольців організації;
• цікаві історичні факти існування організації та праця волонтерів, які стали відомими у всьому світі. Вдячні за допомогу волонтерам Червоного хреста нашим співвітчизникам!

На кафедрі пройшла зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Торговельний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Було представлено та обговорено проєкт програми на 2023-2024 навчальний рік. Програма була погоджена та рекомендована для підготовки бакалаврів.