УІПА отримала грант на впровадження проєкту Erasmus+ Жан Моне

Чудові новини для Української інженерно-педагогічної академії! Виконавче агентство із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії оголосило результати конкурсу 2020 року за напрямом Жан Моне. Колективом кафедри маркетингу та торговельного підприємництва виграно новий проєкт Erasmus+ «European Concept of Dynamic Regulation and Coordination of Examination of Goods in Customs Affairs (EDETMS)» за новою для УІПА програмою Erasmus+ Jean Monnet Actions.
Проєкт отримає фінансування від ЄС у розмірі 30 000 ЕВРО та буде впроваджуватися в УІПА три роки починаючі з вересня 2023 року.
Модуль Jean Monnet буде присвячено впровадженню в навчальний процес спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» та інших спеціальностей кафедри маркетингу та торговельного підприємництва теоретичних модулів та лабораторних робіт з європейської концепції динамічного регулювання та координації експертизи товарів у митній справі. Цілі проєкту:
1. Удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним мисленням, орієнтованим на євроінтеграційні процеси та відповідними компетенціями, необхідними для успішної практичної діяльності у сфері митної справи в європейському просторі;
2. Підвищення обізнаності учасників проєкту щодо митної політики в частині регулювання експертизи та контролю якості харчових продуктів;
3. Аналіз викликів, з якими стикається національна система митного регулювання в умовах європейської інтеграції;
4. Аналіз та впровадження необхідних навчальних курсів у програму підготовки фахівців, які сприятимуть процесам євроінтеграції сучасного суспільства;
5. Удосконалення роботи митних лабораторій під час проведення експертизи та контролю якості харчових продуктів з урахуванням досвіду країн ЄС.
В рамках виконання проєкту в УІПА буде створено сучасну митну лабораторію для експертних досліджень харчових продуктів з метою ідентифікації, оцінки їх якості та безпечності відповідно до вимог ЄС щодо харчових продуктів.
Координаторка проєкту завідувачка кафедри маркетингу та торговельного підприємництва, доктор економічних наук, професор Вікторія ЧОБІТОК.
Слід зазначити, що підготовка проєктної заявки здійснювалася за підтримки фахівців Центру інноваційних освітніх технологій, міжнародних зв’язків та академічної мобільності, а проєктна діяльність в Українській інженерно-педагогічній академії – один із найголовніших пріоритетів роботи.