Кафедра МАРКЕТИНГУ ТА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА   ННІ ППМ та ОД   УІПА

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

Чобіток Вікторія Іванівна – доктор економічних наук, професор

Освіта. У 2003 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію, за спеціальністю «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент», кваліфікація інженер-педагог-дослідник. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Управління потенціалом конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту на засадах контролінгу». У 2014 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання. У 2019 р. закінчила Українську інженерно – педагогічну академію, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

У 2020 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств». Має звання International Engineering Educator (міжнародний інженер-педагог), присвоєне International Society of Engineering Pedagogy (Міжнародне товариство інженерної педагогіки).

Державні нагороди, грамоти та подяки. З 2013 р. по 2015 р. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Наказ №71 від 01.02.2014 р.). У 2021 р. отримала подяку МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. У 2022 р. отримала грамоту МОН України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.

Дисципліни, які викладає. Економіка підприємства, Управління ресурсами, Потенціал і розвиток підприємств.

Наукові інтереси. Потенціал підприємства, конкурентоспроможність, інтелектуалізація управління, холістичний розвиток підприємств.

Найбільш вагомі публікації:

V.Babenko , O.Baksalova , V. Prokhorova , V.Dykan , V.Ovchynnikova, V. Chobitok  Information And Consulting Service Using In The Organization Of Personnel Management. Estudios de Economia Aplicada Volumen:38-3(1) // DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v38i4.3999 Включено до наукометричної бази  SCOPUS 

  1. Chobitok,Tulchinskiy , M.Dergaliuk , T. Semenchuk , I.TarnovskaStrategic Guidelines for The Intensification of Regional Development Under the Impact of Potential-Forming Determinants in the Conditions of Digitalization/ International Journal of Computer Science & Network Security 21 (8), 2021. Р.97-104 Включено до наукометричної бази Web of Sience
  2. Chobitok, Shevchenko, O., Lomonosova, O., Kochetkov, V., Bykhovchenko, Applicationofbudget allocation models in the management of investment processes in the context of the digital economy development. Cuestiones Politicas, 39(71), (2021). Р.594-608. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3971.35Включено до наукометричної бази  Web of Sience

Чобіток В. І. Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм. Бізнес – інформ. 2020. №2. C. 463–472.
Чобіток В. І. Методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С.181-192.
Чобіток В. І. Методологія наукового пізнання як основа інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Проблеми економіки. 2020. №1. (43). С.234-240.
Чобіток В. І. Синектичний підхід до інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Економічний вісник, Національного гірничого університет. 2020. №1 (69). С. 145-151.
Чобіток В. І. Стратегічно-цільовий комплекс інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №3. C. 423–430.
Чобіток В. І. Архетипика системи управління як основа холістичного розвитку підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №4. C. 486–497.
Чобіток В. І. Об’єктивні передумови еволюційної трансформації системи управління як підґрунтя холістичного розвитку підприємств. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2020. № 1 (143). С. 108-118.
Чобіток В. І. Вплив ризиків на процес інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Бізнес – інформ. 2020. №5. C. 451–457.
Чобіток В. І. Оцінка рівня розвитку промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування: науково-практичні аспекти. Проблеми економіки. 2020. №2. С. 312-324.
Чобіток В. І. Концептуальні основи щодо інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Економічний вісник Національного гірничого університету — №2 (70) — 2020. — С. 151-157

Авторські свідоцтва, патенти. Науково-методичний твір на тему: «Управління ризиком на підприємствах», Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67029.

Науково-методичний (літературний) твір наукового характеру «Алгоритм реалізації стратегії контролінгу в управлінні потенціалом конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного транспорт», Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 73095.

Науково-методичний (літературний) твір наукового характеру «Історико-еволюційні трансформації розвитку системи управління», Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110866.

Підвищення кваліфікації. В рамках проекту Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP  успішно пройшла підвищення кваліфікації обсягом 60 годин (2 кредити ЄКТС) в Державному університеті інфраструктури та технологій з 13 по 20 травня 2021 р., отримала сертифікат.

Брала участь у:

– Другій школі педагогічної майстерності «ОСВІТА 4.0 ТА ПЕДАГОГІЧНА ДОСКОНАЛІСТЬ» в рамках програми British Council Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme -2019-088-DO-11420 та проєкту Czech Development Agency Project UA Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI Století, 27-29 жовтня 2021 року, отримала сертифікат;

– Міжнародній зимовій школі «Соціальні виміри європейських студій»  (м. Київ, 17-21 січня 2022 року) в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, що пройшла в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, отримала сертифікат;

– заході МОН України, компанія Clarivate «Як обрати видання для публікації та не помилитися з вибором» 9 червня 2022 року, отримала сертифікат;

– у Product IT Foundation for Education Product IT Foundation for Education Вебінар «Змішане навчання: інструменти та практики від ІТ-бізнесу для викладачів університетів», 25.05.2022, отримала сертифікат;

– у заході ДНУ «УкрІНТЕІ» Ліга інвестиційного розвитку Українина тему: «Весь спектр інвестиційних можливостей», 14.07.2021 р., отримала сертифікат;

– у заході ДНУ «УкрІНТЕІ» Україно-латвійський науково-практичний семінар на тему: «Розвиток цифрової науки в Латвії та Україні: сучасний стан і перспективи», 16.11.2021 р., отримала сертифікат.

Додаткова інформація. Науково-педагогічний стаж більше 20 років.

З червня 2022 р. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 64.108.05 із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Української інженерно – педагогічної академії.

E-mail: vika_chobitok@ukr.net

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінках:  Профіль Google Scholar, ORCIDResearcherID, WoS, Scopus


Гавриш Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент

Освіта. Харківський інженерно-економічний інститут (1978 р.), спеціальність «Економіка і організація машинобудівної промисловості»; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого (2000 р.), спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.

Тема дисертації, рік її захисту. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01  Економіка, організація та управління підприємством. Тема дисертації: «Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства» (2005 р).

Вчене звання. Доцент (2011 р.).

Дисципліни, які викладає. Економічна теорія, Політична економія.

Наукові інтереси. Проблематика розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Додаткова інформація. Науково-педагогічний стаж більше 40 років.

За багаторічну плідну працю та вагомий внесок в удосконалення навчально-виховного процесу; за високий професіоналізм, неодноразово була нагороджена почесними грамотами, дипломами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, вищих навчальних закладів України та зарубіжжя; Дипломант ХІV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін».

E-mail: d_v_s_45@ukr.net

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Google Scholar


Андрющенко Олена Борисівна — кандидат наук з державного управління, доцент

Освіта. Харківський автомобільно-дорожній інститут, спеціальність «Економіка та організація автомобільного транспорту», кваліфікація «Інженер-економіст», (1984 р.).Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з маркетингу» (2020 р.).

Науковий ступінь. Кандидат наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління»; доктор філософії Ph.D, тема: «Державний механізм управління якістю життя населення України», за спеціальністю  – механізм державного управління (2018 р.)

Дисципліни, які викладає. Економіка та публічне аміністрування, Комунікації у публічному управлінні та адмініструванні, Управління персоналом, Дипломатичний протокол та діловий етикет.

Наукові інтереси. Стратегіїї державного управління, державний механізм управління якістю життя населення, маркетинг у публічному управлінні, аутсорсинг, маркетингові взаємовідносини підприємств.

Додаткова інформація. Стаж науково-педагогічної діяльності – 34 роки. Займається науковою діяльністю, є автором понад 70 наукових статей та методичних розробок, в тому числі автором одноосібної монографії : FORMATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE POPULATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EVOLUTIONARY PARADIGM / Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine/ та співавтором 3-х колективних монографій : «Тенденции и перспективы развития маркетинга в современных условиях», «Маркетинг взаємодії: сучасна теорія і практика», « Маркетинг довіри : методологічні основи, умови та моделі розвитку».

Відзначена грамотами Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, Київського національного торговельно-економічного Університету.

Підвищення кваліфікації. Стажування у Центрі Вільної економічної думки Департаменту економіко-правових досліджень Балтійського інституту проблем трансформації економічного простору Кітсинг Мєєліс, Латвія, м. Рига (2018 р.).

E-mail: helan17@ukr.net

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google ScholarORCIDResearcherID, Scopus


Чорна Тетяна Олександрівна — кандидат хімічних наук, доцент

Освіта. Харківський державний університет ім. О. М. Горького, спеціальність «Хімія», кваліфікація «Хімік» (1987 р.)

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Товарознавство та комерційна логістика» (2017 р.).

Кандидат хімічних наук, спеціальність 02.00.04. «Фізична хімія»; тема: «Різнорідна асоціація за участю іонів ксантенових барвників у водних розчинах»; (2005 р.)

Вчене звання. Доцент.

Дисципліни, які викладає. Митна безпека, Митні процедури та інновації, Торговельне підприємництво та біржова торгівля, Управління безпечністю товарів, Експертний консалтинг, Хімія, Харчова хімія, Експертиза наркотичних, отруйних та вибухонебезпечних речовин, Товарознавство. Продовольчі товари, Товарознавство. Непродовольчі товари, Основи мікробіології та гігієни харчування.

Наукові інтереси. Удосконалення методів експертного дослідження якості та безпечності продовольчих та непродовольчих товарів; розробка методологічного концепту до використання сучасних інструментальних методів аналізу у митній товарознавчій експертизі.

Додаткова інформація. Загальний стаж науково-практичної роботи та науково-педагогічної роботи — 42 роки. Є автором винахідницької діяльності, що підтверджено патентом. Є  автором понад 130 наукових праць в фахових та міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема в Scopus. Наукова діяльність пов’язана з сучасними методологічними аспектами експертного дослідження продовольчих та непродовольчих товарів. Проводила керівництво науково-дослідними роботами кафедри, пов’язаною з сучасною експертизою товарів в митних структурах.

Підвищення кваліфікації. Міжнародне науково-практичне стажування  «Політехніка Лодзенська» (2017 р.). Участь у Міжнародному освітньому проекті «Ukrainian Support Chain»(2018 р.). Міжнародна програма підвищення кваліфікації «Освітні системи, організація навчального процесу в умовах мультикультурного середовища, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Евросоюзу» (Прага, Чешська республіка, 2019 р.).

Відзначена грамотами Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Київського національного торговельно-економічного університету.

E-mail: tatcher409@gmail.com

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google ScholarORCID, Scopus, WoS, ResearcherID 


Євченко Вероніка Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент

Освіта. Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «економіст з бухгалтерського обліку та фінансів» (2001 р.).

Науковий ступінь. Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; тема «Стан та перспективи розвитку господарств населення»; (2008 р.)

Вчене звання. Доцент (2011 р.) доктор філософії Ph.D.

Дисципліни, які викладає. Менеджмент, Креативний менеджмент, Бренд-менеджмент, Управління персоналом.

Наукові інтереси. Підприємництво в сільському господарстві.

Додаткова інформація: Стаж науково-педагогічної діяльності складає 20 років. Є автором понад 100 навчальних матеріалів, методичних розробок та наукових публікацій

Підвищення кваліфікації. Польща (2006 р.), США (2009 р.), Німеччина (2019 р.), ХНАДУ (2021 р.), Іспанія (2022 р.)

E-mail: yevchenko_veronika@ukr.net

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google ScholarORCIDResearcherIDScopus


Польова Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент

Освіта. Харківський державний університет харчування та торгівлі (2002 р.), спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст» за рівнем підготовки магістр.

Тема дисертації, рік її захисту. «Облік, аудит і аналіз активів підприємства» (2006 р.)

Вчене звання. Доцент (2011 р.).

Дисципліни, які викладає.  Аудит, Бухгалтерський облік, Бізнес-аналітика для прийняття управлінських рішень, Управлінська звітність в бізнесі.

Наукові інтереси. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; проблеми складання управлінської звітності бізнесу.

Додаткова інформація. Стаж науково-педагогічної діяльності понад 20 років. 

Постановою Президії АН Вищої освіти України від 14.11.2008 р. присуджена друга премія у номінації «Монографія».  Нагороджена диплом переможця  III обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2008 р.).

Систематично працює над підвищенням свого професійного рівня. У 2016-2017 рр. підвищувала кваліфікацію з англійської мови за професійним спрямуванням (108 год.). У 2021 році підвищення кваліфікації у формі стажування у ТОВ «Еколіс Харків» (90 год.). Отримано сертифікат на 180 годин (6 кредитів) за Курс з підвищення кваліфікації для суб’єктів малого та середнього підприємництва від Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва (термін програми 17.01.2024-30.03.2024). 

У 2017 р. успішно пройшла навчання за програмою «Теорія та практика роботи в Moodle» та отримала  сертифікат (108 год.). У 2023 році отримала декілька сертифікатів за  успішно пройдені онлайн курси “На варті інтересів бізнесу”, “Подолати кризу. Економічні виклики сучасності”,  “Твій перший стартап” (обсягом 1,1 кредиту ЄКТС).  Успішно пройдено онлайн-курс «Тенденції в педагогічній освіті (нові підходи, інтернаціоналізація та основи академічного письма)» 04.10.2023-22.11.2023 (сертифікат на 30 год.) від Чеського університету імені Масарика; міжнародну школу педагогічної майстерності «ОСВІТА 4.0 ТА ПЕДАГОГІЧНА ДОСКОНАЛІСТЬ» 15.12.2023-22.12.2023 (сертифікат 15 год.). 

Є автором та співавтором 187 наукових праць (у т. ч. 9 монографій, 68 статей, 110 тез доповідей). Загальна кількість навчально-методичних праць 50 (з них 6 навчальних посібників). Співукладач двох навчальних посібників з грифом МОН України.

Член Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів».  Гарант ОПП «Облік і оподаткування» УІПА першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071.

Постійно приймає участь у Міжнародних науково-практичних конференціях. Здійснює наукове консультування вітчизняних підприємств. Активно залучає студентів та аспірантів до наукової роботи, які під її керівництвом були відзначені як переможці на Всеукраїнському та Регіональному конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; на науково-практичних конференціях.

Розробник проекта сайту для кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА та його діючий адміністратор. Автор творчих ідей для промо та інтро роликів кафедри.

E-mail: fsil@ukr.net

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google ScholarORCID, ResearcherID


Черняєва Анна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент

Освіта. 2011 року закінчила Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» та отримала кваліфікацію магістра з банківської справи.

Науковий ступінь, тема дисертації. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення формування та розвитку робітничих кадрів підприємства (на прикладі Харківської області)» 2015 р.

Вчене звання. Доцент (2020 р.)

Дисципліни, які викладає: Самоменеджмент, Бюджетний менеджмент, Економічна безпека, Модулювання фінансово-господарської діяльності підприємства.

Наукові інтереси. Процес формування та розвитку робітничих кадрів підприємства, вітчизняний та світовий досвід; сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі, ведення бізнесу та глобалізації.

Додаткова інформація. Є автором понад 60 наукових праць, у тому числі статей, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus та Web of Science.  Бере участь у Міжнародних науково-практичних конференціях.

Має міжнародний сертифікат В2 (англійська мова).

В травні 2019 року отримала сертифікат щодо підвищення кваліфікації в Академії WSB, м. Домброва-Гурнича, Польща. Прослухала 180 годин загальної теми: «Інноваційні методи та технології навчання: найновіше в європейській освітянській практиці».

E-mail: canna2501@gmail.com

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google Scholar, ORCID, ResearcherID,WoS


Обидєннова Тетяна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент

Освіта. 2007 р. спеціальність «Менеджмент організацій»,  кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.

 2012 р. спеціальність «Управління навчальним закладом»,  кваліфікація  – керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання.

 2019 р. спеціальність «Освітні, педагогічні науки»,  кваліфікація – педагогічний та науково-педагогічний працівник закладів освіти.

Науковий ступінь, тема дисертації. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації «Управління структурними перетвореннями машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу» (2014 р.).

Вчене звання. Доцент кафедри менеджменту (2019 р.)

Дисципліни, які викладає: Менеджмент, Антикризовий менеджмент, Маркетинговий менеджмент, Маркетинг у сфері послуг, Проєктний менеджмент, Менеджмент організацій.

Наукові інтереси. Управління підприємствами, антикризовий менеджмент , структурні перетворення, проєктний менеджмент.

Додаткова інформація. Є автором понад 80  наукових праць, у тому числі статей, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus та Web of Science.  Бере участь у Міжнародних науково-практичних конференціях. Має міжнародний сертифікат В2 (англійська мова).

Член редакційної колегії  наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Економіка» (Реєстрація у Переліку електронних фахових видань України: Наказ МОН України № 693 від 10.05.2017).

Міжнародна діяльність. 1. Підвищення кваліфікації в Академії WSB, м. Домброва-Гурнича, Польща (180 годин загальної теми «Інноваційні методи та технології навчання: найновіше в європейській освітянській практиці»)

  1. Міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських студій» (м. Київ, 17-21 січня 2022 року) в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, що пройшла в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR (обсяг 120 год.)
  2. Міжнародна школа лідерства «Соціальне підприємництво: нові ідеї та можливості для викладачів та майстрів виробничого навчання системи професійної освіти України» з 16 червня по 21 липня 2022 року
  3. Третя школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість» 26 січня – 04 лютого 2022 «Діджиталізація та якість навчання: цифрові інструменти освітньої взаємодії» обсягом 30 годин. Школа проводилася в рамках реалізації в УІПА програми вдосконалення викладання у вищій освіті України «Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme», що реалізується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  4. Міжнародна школа педагогічної майстерності «Create Creative Entrepreneurs Leaders School» з 01 листопада 2022 р. по 17 листопада 2022 р.
  5. Міжнародна науково – практична конференція «Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення» 25 – 26 січня 2022 р. Харків, Україна
  6. «Research methods (Introduction) ». European Academy of Sciences and Research (May 2022)
  7. «On being a scientist» European Academy of Sciences and Research (May 2022)
  8. Осіння школа «Культурна та медійна політика Європейського Союзу» (для бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів)  11-27 листопада 2022 року. Осіння школа проводилася  в рамках імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR . Загальна кількість – 56 годин, 2 кредита  ECTS  (включаючи 10 годин на тестування та самостійну роботу), з спільним сертифікатом Jean Monnet Chair SCAES з факультетом DISFOR

E-mail: obyd_ts@ukr.net  ; obydennova_ts@uipa.edu.ua


Ус Юлія Володимирівнакандидат економічних наук, професор

Освіта. 2005 рік закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси» та отримала кваліфікацію магістр з фінансів.

Науковий ступінь, тема дисертації. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема дисертації: «Антикризове фінансове управління підприємствами» (2008 р.).

Вчене звання. Доцент (2013 р.).

Дисципліни, які викладає: Антикризовий менеджмент, Основи проведення наукових досліджень, Моделювання фінансово- господарської діяльності, Маркетинговий менеджмент, Гроші та кредит, Основи кібербезпеки, Управління ризиками, Теорія ймовірності та математична статистика.

Додаткова інформація. Є автором понад 80 наукових праць, у тому числі статей, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus, Index Copernicus, Web of Sience. Бере участь у Міжнародних науково- практичних конференціях. Має міжнародні сертифікати підвищення кваліфікації відповідного зразка за різними темами.

E-mail: usyuliya@ukr.net

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google ScholarORCID, Scopus


Чуйко Марина Миколаївна — кандидат технічних наук, доцент

Освіта. Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», кваліфікація «інженер-дослідник» (2006 р.).

Науковий ступінь. Кандидат технічних наук, спеціальність 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»; тема: «Формування якості макаронних виробів, збагачених на біоорганічні сполуки кальцію» (2012 р.).

Вчене звання. Доцент (2021 р.)

Дисципліни, які викладає. Основи підприємництва, Експертиза товарів в міжнародній торгівлі, Управління якістю продукції та послуг в індустрії гостинності, Цифрові технології в рекламі, Логістика, Митна логістика, Маркетингові інформаційні системи, Електронна торгівля та фулфілмент.

Наукові інтереси. Формування якості харчових продуктів функціонального призначення, торговельне підприємництво.

Додаткова інформація. Стаж науково-педагогічної роботи складає 13 років.  Веде активну наукову діяльність. Є автором ряду наукових і методичних розробок. Має публікації в фахових і закордонних виданнях в області товарознавства, підприємництва та торгівлі.

Підвищення кваліфікації. Стажування у технічному університеті Лодзі, Польща, м. Лодзь (2017 р.), Празькому інституті підвищення кваліфікації, Чехія, м. Прага (2019 р.), Західно-Фінляндському Коледжі м. Гуйттінен (2019).

E-mail: marynanikol@ukr.net

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google ScholarORCIDResearcherIDScopus, WoS


 

Пак Аліна Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент

Освіта. Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність», кваліфікація «Магістр з товарознавства» (2006 р.).

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.18.15  «Товарознавство»; тема: «Формування товарознавчих властивостей заморожених пастоподібних напівфабрикатів на основі плодової сировини» ( 2010 р.).

Дисципліни, які викладає. Товарознавство, Організація торгівлі, Товарознавство непродовольчих товарів, Ділове адміністрування (Управління якістю), Стандартизація, сертифікація, метрологія, Основи наукових досліджень, Торговельне підприємництво.

Наукові інтереси. Основні наукові інтереси спрямовані на питання дослідження товарознавчих властивостей харчових продуктів за допомогою фізичних методів.

Додаткова інформація. Стаж науково-педагогічної роботи складає 7 років. Опублікувала більше 30 наукових та навчально-методичних праць, серед них: 7 публікацій, які входять до наукометричних баз даних, із них 4 в Scopus; 2 патенти, ТУ У, дві монографії під назвами: «Формування товарознавчих властивостей заморожених пастоподібних напівфабрикатів на основі плодової сировини» та «Гідротермічна обробка круп з використанням принципів сушіння змішаним теплопідводом».

E-mail: pak.alina1984@gmail.com

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google Scholar, ORCIDScopus, ResearcherID   


Порсюрова Ірина Петрівна – кандидат економічних наук, старший викладач

Освіта. Харківський державний університет харчування та торгівлі (2011 р.), спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація магістр з обліку і аудиту.

Науковий ступінь, тема дисертації. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Тема дисертації «Облік і аудит операцій підприємства з цінними паперами» (2019)

Дисципліни, які викладає. Фінансова статистика, Управлінський облік, Бухгалтерський облік у банках, Стратегічний управлінський облік, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Публічні закупівлі, Податковий менеджмент, Бюджетна система, Торговельні мережі, Облік державних закупівель для стратегічного управління, Управління змінами.

Наукові інтереси. Організаційні та методологічні аспекти управлінського обліку й статистичної оцінки діяльності підприємницьких структур.

Додаткова інформація. Активно займається науковою діяльністю, приймає участь у науково-практичних конференціях міжнародного рівня. Нагороджена грамотами: «Обдарованість 2009/2010», «Молода людина року-2011», «Молода людина року-2020», «Молода людина року-2023».

В 2021 р. отримала сертифікат щодо проходження міжнародного стажування у «EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION» (м. Подгайська, Словацька Республіка). У 2023 р. отримала подяку за рецензування робіт Харківського регіонального конкурсу студентських (курсантських) наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук від Спілки ректорів Харківської області. У 2023 р. успішно пройдено онлайн-курси та отримано сертифікати: «Зимова школа молодого науковця 3.0» Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 18.03.2023–13.04.2023 (40 год.);  підвищення кваліфікації «ПРОГРЕСИВНЕ ВИКЛАДАННЯ: складові системи якості вищої освіти» від ГО «ПРОГРЕСИВНІ» 15.03.2023–19.04.2023 (30 год.); міжнародна школа педагогічної майстерності «ОСВІТА 4.0 ТА ПЕДАГОГІЧНА ДОСКОНАЛІСТЬ» 15.12.2023-22.12.2023 (15 год.).

Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць (у т. ч. 1 навчальний посібник, 4 монографії, 25 статей (в фахових та міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема  Web of Science), 45 тез доповідей). 

Діючий член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України з 2019 року. З 2022 р. гарант ОПП «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.

Має міжнародний сертифікат В2 (англійська мова).

E-mail: i.porsiurova@gmail.com

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google ScholarORCID, ResearcherID, WoS


Кононов Олександр Іванович — кандидат економічних наук, старший викладач

Освіта. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст» (2005 р.).

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з маркетингу» (2017 р.).

Дисципліни, які викладає. Маркетинг послуг, Трейд-маркетинг, Маркетинг в туризмі, Маркетингові дослідження, Маркетинг інновацій.

Наукові інтереси. Продакт плейсмент, Медіапланування, Управління вартістю підприємства на засадах маркетингу.

Додаткова інформація. Стаж науково-педагогічної діяльності – 17 років. Займається науковою діяльністю, є автором понад 20 наукових статей та методичних розробок, в тому числі монографій. Відповідальний секретар відбіркової комісії ННІ ППМ та ОД УІПА.

Підвищення кваліфікації. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету «Маркетинг», магістр з маркетингу (2017 р.).

E-mail: a.i.kononov@ukr.net

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці: Профіль Google ScholarORCID


Морозова Ольга Олександрівнаасистент

Освіта. Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Економіка» (2020 р.).

Дисципліни, які викладає. Проектний менеджмент, Інтернет-торгівля, Інформаційні системи управління бізнесом, Управління персоналом.

Наукові інтереси. Управління підприємствами, глобалізаційні тенденції зростання конкурентної боротьби підприємницьких структур в торгово-економічному просторі, мотивація персоналу

Додаткова інформація. Займається науковою діяльністю

E-mail: olichkalove28@gmail.com

Детальнішу інформацію про публікації викладача можна переглянути на сторінці:  Профіль Google Scholar, ORCID 

 


Блудова Ірина Ігорівна — старший лаборант

Освіта. У 2008 році закінчила Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, факультет неорганічних речовин, спеціальність “Хімічна технологія неорганічних та силікатних матеріалів”.

З 2019 по 2021 рік працювала старшим лаборантом кафедри права, психології та сучасних європейських мов ХТЕІ КНТЕУ.

З 2021 року працює старшим лаборантом кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА.

 

 


 

Костюк Надія Олександрівна — старший лаборант

Освіта. У 2022 році вступила в Українську інженерно-педагогічну академію на спеціальність 073 “Менеджмент” (ОПП “Торговельний менеджмент”). На сьогодні навчається на другому курсі.

З липня 2023 року працює старшим лаборантом кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА.