Спеціальність 071 “Облік і оподаткування” орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексними компетенціями у сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу, аудиту та оподаткування для роботи на підприємствах різних видів діяльності.

Теоретичні знання та практичні навички, отримані в процесі підготовки, дозволять випускникам спеціальності 071 «Облік і оподаткування» самостійно ставити і вирішувати професійні завдання, брати участь в розробці управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємств, що дозволить їм стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» забезпечує випускникам гідне місце на ринку праці та гарантує фінансову стабільність і незалежність у майбутньому. Фахівці користуються попитом, адже забезпечують діяльність як державних і місцевих органів влади, так і банків, страхових компаній, приватних підприємств, корпорацій, організацій, компаній з іноземними інвестиціями та інших суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Спеціальність 073 “Менеджмент”. За результатами досліджень, за останні роки спостерігалося значне зростання кількості фахівців вищого рівня кваліфікації та керівників. Високий попит на професійних менеджерів пояснюється тим, що спеціальність має практично універсальний міжгалузевий характер. Випускники  можуть працювати в усіх сферах бізнесу або державного управління. Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу: надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації. Фахівці з торговельного менеджменту в умовах розвитку торгівлі є одними з найбільш затребуваних на ринку праці.
Спеціальність 075 “Маркетинг”. Діяльність маркетолога є роботою із застосуванням знань маркетингових заходів, планування і організації проведення акцій з просування послуг, складання і розподілу маркетингового бюджету, маркетингових планів компанії, дослідження ринку, конкурентної активності, аналізу можливості компанії в конкурентній боротьбі. Завдяки універсальності і широті погляду у фахівця з маркетингу є всі шанси стати керівником компанії або відкрити власний бізнес. Згідно з рейтингом найбільш затребуваних в Україні спеціальностей, складений при участі рекрутингових агентств, спеціальність 075 «Маркетинг» входить в ТОП 10. При цьому зарплата молодого фахівця становить 300-500 у.о. https://www.education.ua/articles/116/
Специальность 076 “Підприємництво та торгівля”. Підприємництво і торгівля – це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу. Підготовка здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва в умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.