ОПП

На кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відбулася чергова зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” підготовки фахівців першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, гарант ОПП ­– канд. екон. наук, доц. Польова Т.В. Було обговорено проєкт ОПП на 2024-2025 н.р. Виступили рецензенти освітньої програми з рекомендаціями та пропозиціями:

  • Бондаренко Вікторія Олександрівна, помічник головного бухгалтера у ТОВ «ЕКОЛІС ХАРКІВ»;
  • Кузнецова Світлана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Рекомендації та пропозиції прийнято до уваги, освітньо-професійну програму рекомендовано для підготовки здобувачів вищої освіти. Дякуємо  групі розробників за організацію заходу, стейкхолдерам – за участь, обговорення та слушні пропозиції.

На кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм «Митна справа» підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля», гаранти ОПП відповідно – канд. техн. наук, доц. Чуйко М.М. та канд. техн. наук, доц. Пак А.В. Було представлено та обговорено проєкти ОПП на 2023-2024 н.р. Виступили рецензенти освітніх програм з рекомендаціями та пропозиціями:
1) Бородай Дарія Володимирівна, заступник начальника відділу експертизи та сертифікації походження товарів Харківської торгово-промислової палати; Літвінчик Сергій Вікторович, фізична особа-підприємець «Літвінчик С.В.»;
2) Левада Валерій Павлович, заступник начальника управління – начальник відділу мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Закарпатської митниці; Мягких Ірина Миколаївна, професор кафедри підприємництва та бізнесу, докт. екон. наук, професор Київського національного університету технологій та дизайну.
Рекомендації та пропозиції прийнято до уваги, освітньо-професійні програми погоджені та рекомендовані для підготовки здобувачів вищої освіти. Дякуємо гарантам та розробникам за організацію, стейкхолдерам – за рецензування та участь у обговоренні.

На кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм “Облік і оподаткування” та «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі» підготовки фахівців першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, гаранти ОПП відповідно – канд. екон. наук, доц. Польова Т.В.  та канд. екон. наук Порсюрова І.П. Було представлено та обговорено проєкти ОПП на 2023-2024 н.р. Виступили рецензенти освітніх програм з рекомендаціями та пропозиціями:

1) Бондаренко Вікторія Олександрівна, помічник головного бухгалтера у ТОВ «ЕКОЛІС ХАРКІВ»; Кузнецова Світлана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут;

2) Кащена Наталія Борисівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету; Гнєзділова Марина Олександрівна, головний бухгалтер Української інженерно-педагогічної академії.

Рекомендації та пропозиції прийнято до уваги, освітньо-професійні програми погоджені та рекомендовані для підготовки здобувачів вищої освіти. Дякуємо гарантам та розробникам за організацію, стейкхолдерам – за участь та обговорення.