монографія

У лютому 2024 року за підтримки ректора Української інженерно-педагогічної академії, доктора педагогічних наук,

професора Коваленко Дениса Володимировича вийшла у світ колективна монографія «КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕНСИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ» (за редакцією доктора економічних наук, професора В. І. Чобіток).

Монографія орієнтована на широкий загал здобувачів освіти, вчених, викладачів, аспірантів, керівників підприємств, організацій, працівників маркетингових служб, яким цікава проблематика дослідження. Колективна монографія виконана в рамках теми науково-дослідної роботи “Вплив глобалізаційних викликів на розвиток вітчизняного підприємництва в умовах нестабільності” кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Української інженерно-педагогічної академії  (номер державної реєстрації  ДР 0124U00015).

Авторський колектив висловлює щиру подяку рецензентам: доктору економічних наук, доценту, завідувачу кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка» Колещуку Оресту Ярославовичу; доктору економічних наук, професору, директору науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України Хаустовій Вікторії Євгенівні; доктору економічних наук, професору, завідувачці кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії Прохоровій Вікторії Володимирівні.

Електронна версія колективної монографії розміщена на офіційному сайті УІПА (кафедра маркетингу та торговельного підприємництва) за посиланням: http://surl.li/ralhb   

 

 

У лютому 2023 року за підтримки ректора Української інженерно-педагогічної академії, доктора педагогічних наук, професора Коваленко Олени Едуардівни вийшла у світ колективна монографія «Управління соціально-економічними системами на основі підвищення ефективності маркетингових послуг в умовах діджиталізації» (за редакцією доктора економічних наук,  професора В. І. Чобіток).

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Наукове видання відображає колективне бачення аспектів управління соціально-економічними системами на основі підвищення ефективності  маркетингових послуг в умовах діджиталізації.

Щиро дякуємо колективу авторів, які в надзвичайно важкий час долучилися до написання цієї актуальної наукової праці. Адже сьогодні потребують уваги питання, пов’язані з інноваційними підходами формування цифрового середовища маркетингових послуг в системі управління соціально-економічними системами, що адаптуються під нові реалії.

Електронна версія монографії «Управління соціально-економічними системами на основі підвищення ефективності маркетингових послуг в умовах діджиталізації» розміщена на офіційному сайті УІПА (кафедра маркетингу та торговельного підприємництва) за посиланням: http://surl.li/faztz