На кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм «Торговельний менеджмент» підготовки фахівців другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», гарант ОПП – канд. екон. наук, доц. Євченко Вероніка Володимирівна. Було представлено та обговорено проєкт ОПП на 2023-2024 н.р.
Під час зустрічі заслухали розробників проєкту: завідувачку кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА, д.е.н., професора Чобіток В.І., представницю від студентства Величко В. А. студентку першого курсу магістратури, група МТ-22мг.
Виступили рецензенти освітніх програм з рекомендаціями та пропозиціями:
1) Щербина Світлана Леонідівна – директор ТЦ “МETRO”;
2) Пархоменко Олена Степанівна – к.е.н., доцент, заступник директора ННІ “Каразінська школа бізнесу”.
Рекомендації та пропозиції прийнято до уваги, освітньо-професійні програми погоджені та рекомендовані для підготовки здобувачів вищої освіти. Дякуємо гарантам та розробникам за організацію, стейкхолдерам – за рецензування та участь у обговоренні.