Аспірантом кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА Клименко Владиславом, під керівництвом к.е.н., доцента Польової Тетяни Володимирівни, було презентовано лекцію «Інструменти штучного інтелекту для цифрових підприємств» для здобувачів освіти груп ДМП О-23мг та ЗО-22пр, які вивчають дисципліни «Управлінські інноваційно-інформаційні технології в бізнесі» та «Сучасні інформаційні системи та технології». Захід відбувся в рамках надбання аспірантом практики навчальної роботи. У кінці заняття доповідач отримав схвальні відгуки від аудиторії слухачів.