Викладачі кафедри маркетингу і торговельного підприємництва УІПА відвідали on-line захід від ГО «Прогресильні». Було презентовано лекції: «Питання академічної доброчесності та чому це важливо в розрізі розвитку країни?» Спікер: Артем Артюхов – Міжнародний інженер-педагог (ING. PAED.IGIP), керівник Групи сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; «Як спроєктувати якісну освітню програму» Спікер: Тарас Рак – д.т.н., професор IT Step University, член ГЕР 12 НАЗЯВО; “Стандарти освіти. Чіткі рамки чи гнучкість?” Спікерка: Зоряна Луцишин – д.е.н., професорка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, членкиня ГЕР 29 НАЗЯВО; “Результати навчання. Що таке та як правильно формулювати?” Спікерка: Леся Барановська – к.ф.-м.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», голова ГЕР 11 НАЗЯВО. Дякуємо за корисну інформацію та сучасний підхід від організаторів!