071

На кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм “Облік і оподаткування” та «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі» підготовки фахівців першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, гаранти ОПП відповідно – канд. екон. наук, доц. Польова Т.В.  та канд. екон. наук Порсюрова І.П. Було представлено та обговорено проєкти ОПП на 2023-2024 н.р. Виступили рецензенти освітніх програм з рекомендаціями та пропозиціями:

1) Бондаренко Вікторія Олександрівна, помічник головного бухгалтера у ТОВ «ЕКОЛІС ХАРКІВ»; Кузнецова Світлана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут;

2) Кащена Наталія Борисівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету; Гнєзділова Марина Олександрівна, головний бухгалтер Української інженерно-педагогічної академії.

Рекомендації та пропозиції прийнято до уваги, освітньо-професійні програми погоджені та рекомендовані для підготовки здобувачів вищої освіти. Дякуємо гарантам та розробникам за організацію, стейкхолдерам – за участь та обговорення.

Шановні абітурієнти!

~запрошуємо Вас на наші економічні спеціальності, які перевірені часом і допоможуть пізнати різні глибини бізнесу~ 

 © Т. В. Польова, 2022

 

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

 

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Презентація спеціальності за дисциплінами за посиланням