26.04.2023 р.

Викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відвідали лекцію на тему: «Теоретичні основи здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів комерційного призначення при їх переміщенні через митний кордон України» в межах освітньо-наукового проєкту «СИНЕРГІЯ ЗНАНЬ І ДОСВІДУ У СФЕРІ ТРАНСПОРТНОГО БІЗНЕСУ І ЛОГІСТИКИ» провідних транспортних ЗВО України.
Спікер заходу Коробкова Олена Миколаївна – відомий практикуючий фахівець у митній сфері, доцент кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» Навчально-наукового інституту морського бізнесу ОНМУ, кандидат економічних наук, директор ТОВ «IНМАР-КОМ», митний брокер, дійсний член громадської організації  «Професійне об’єднання митних брокерів», організатор курсів з підготовки митних брокерів.
На лекції було розглянуто законодавство України з питань митної справи, елементи митної справи, суб’єкти митних відносин, структурні підрозділи ДМСУ, особливості митного контролю, форми митного контролю, роботу автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), особливості митного огляду товарів, а також топ-схованки для контрабанди.

Дякуємо за інформативну та цікаву лекцію!