Викладачі кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Української інженерно-педагогічної академії: в.о. зав.каф., д.е.н., проф. Чобіток В.І., к.е.н., доц. Буднік М.М., к.е.н., доц. Дем’яненко Т.І., к.е.н., доц. Обидєннова Т.С., к.т.н., доц. Чуйко М.М., прийняли участь в on-line заході на тему «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (грудень 2022)», який проведено Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.

На заході було висвітлено результати опитування вітчизняного бізнесу щодо його адаптації до реальних умов та наслідків впливу російського ракетного терору, а саме: виокремлені перешкоди ведення бізнесу у воєнний час; розглянуто прогнозні тенденції очікування щодо продажів та нових замовлень; проаналізовано динаміку робочої сили; розглянута ситуація на ринку праці; проаналізована ситуація експертної діяльності; проведено оцінку державної політики щодо ведення бізнесу та інші. Отриманий практичний досвід позитивно вплине на якість викладання дисциплін економічного напряму та надасть можливість використовувати їх у науковій діяльності.