01.11.2023 р.

Аспірантом кафедри маркетингу та торговельного підприємництва УІПА Клименко Владиславом, під керівництвом к.е.н., доцента Польової Тетяни Володимирівни, було презентовано лекцію «Інструменти штучного інтелекту для цифрових підприємств» для здобувачів освіти груп ДМП О-23мг та ЗО-22пр, які вивчають дисципліни «Управлінські інноваційно-інформаційні технології в бізнесі» та «Сучасні інформаційні системи та технології». Захід відбувся в рамках надбання аспірантом практики навчальної роботи. У кінці заняття доповідач отримав схвальні відгуки від аудиторії слухачів.