На кафедрі маркетингу та торговельного підприємництва УІПА відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм «Митна справа» підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля», гаранти ОПП відповідно – канд. техн. наук, доц. Чуйко М.М. та канд. техн. наук, доц. Пак А.В. Було представлено та обговорено проєкти ОПП на 2023-2024 н.р. Виступили рецензенти освітніх програм з рекомендаціями та пропозиціями:
1) Бородай Дарія Володимирівна, заступник начальника відділу експертизи та сертифікації походження товарів Харківської торгово-промислової палати; Літвінчик Сергій Вікторович, фізична особа-підприємець «Літвінчик С.В.»;
2) Левада Валерій Павлович, заступник начальника управління – начальник відділу мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Закарпатської митниці; Мягких Ірина Миколаївна, професор кафедри підприємництва та бізнесу, докт. екон. наук, професор Київського національного університету технологій та дизайну.
Рекомендації та пропозиції прийнято до уваги, освітньо-професійні програми погоджені та рекомендовані для підготовки здобувачів вищої освіти. Дякуємо гарантам та розробникам за організацію, стейкхолдерам – за рецензування та участь у обговоренні.